Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje mládeže


Datum akce: 30.11.-0001

 

Tato kritéria jsou určena k rozdělování kapitoly rozpočtu Komise mládeže FAČR pouze na turnaje organizované kluby s výjimkou klubů se statutem SCM a SpSM v systému MŠMT. KM FAČR finančně podpoří jen turnaje na území ČR, jejichž účastníky mohou být i zahraniční kluby. Klub může žádat dotaci pouze na jeden turnaj.

Výše dotace může být maximálně v rozmezí 2.000,-Kč – 50.000,-Kč

Kritéria
1. Hlavním pořadatelem musí být právnická osoba charakteru občanského sdružení, která je členem FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro věkové kategorie mládeže.
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM FAČR zaslat žádost o dotaci s údaji, které musí vyplnit do přiloženého formuláře
5. Žadatel nesmí být nositelem licence SpSM a SCM
Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

Základní ustanovení
O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže FAČR na základě níže uvedených bodů:

1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého kritéria je plně v kompetenci Komise mládeže FAČR na základě doporučení Výběrové komise, která bude složena z členů KM FAČR. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií.
3. Výše dotace je odvislá od schváleného rozpočtu KM FAČR.
4. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat sekretáři mládeže FAČR vyúčtování turnaje do jednoho měsíce od skončení turnaje. Nesplnění této skutečnosti může mít za následek nezařazení žádosti o dotaci v následujícím roce, popř. může být požadováno vrácení již poskytnuté dotace. Vyúčtování zasílejte na adresu: FAČR - Roman Vonášek, sekretář mládeže, Diskařská 2431/4,P.O.Box 11, 160 17 Praha – 6.
5. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního zástupce klubu zasílejte pouze elektronicky na adresu: oldrich.jakubek@seznam.cz

* žádosti – formulář se základními údaji:
- turnaje výkonnostní a s mezinárodní účastí (minimální počet 10 účastníků)
- uvedení počtu tuzemských účastníků
- zahraniční účastníci
- historie turnaje (minimálně 5.ročník)

* propozice turnaje (i z posledního ročníku včetně výsledků) přiložit k žádosti

Termín pro uzávěrku přihlášek je 30.4 2013.

K žádosti o dotaci je nutno zaslat potvrzení o vedení účtu nebo kopii smlouvy mezi klubem a bankovním domem, dalším dokladem, který žadatel přiloží je čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví.

Při nedodání některého z požadovaných dokumentů bude žádost vyřazena.

 


 

 

Žádost o přidělení dotace na turnaje mládeže v roce 2013

 

Název turnaje


Pořadatel a přesná adresa

 

 

Charakter turnaje (memoriál, apod.)

 

Datum a místo konání

 

Věková kategorie

 

Počet účastníků (i předpokládaný)

 

Rozpočet turnaje (příjmová i výdajová část v jednotlivých položkách, podíl vlastních finančních prostředků na nákladech)

 

 

Jména dvou statutárních zástupců klubu s uvedením funkce a kontaktu (e-mail; tel. číslo)

 

 

 

 

Poznámky

 

 

………………………………

razítko a podpis

 

 

 

název

sídlem_____________________________________

IČ:__________________

reg. u MV ČR pod ____________________

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

___________________________ tímto prohlašuje, že vede v roce 2012 ÚČETNICTVÍ (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek a tím splňuje podmínku pro příjem dotace ze státního rozpočtu dle Usnesení vlády ČR č. 92/2010 ze dne 1.2.2010.

 

V ___________ dne _____________

 

 

 

_______________________________ _______________________________

statutární zástupce (jméno + funkce) razítko


Vytvořeno: 26.2.2013
Havlíček Karel


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace