Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Nominace hráčů kategorie U-14 na turnaj o Pohár předsedy ŘK FAČR pro Moravu.


Datum akce: 30.11.-0001

 

Královéhradecký krajský fotbalový svaz

Habrmanova 192, PS 22, 501 01 Hradec Králové

tel: 724918907 

e-mail: havlicek.charlie@seznam.cz

 

Nominace na utkání Pohár předsedy ŘK Moravy hráčů kategorie U 14 /2002/

 

Král Marek                FCHK

Kneifel Jonáš            FCHK

Kadrmas Marek       FCHK

Hájek Lukáš              FCHK

Šípek Matěj               FCHK

Hruška David           RMSK NB

Zvěřina Filip             RMSK NB

Řezáč Vojtěch          RMSK NB

Slavíček Josef           FK Náchod

Vik Daniel                  FK Náchod

Jedlička  Adam         FK Náchod

Kalaš Filip                  FK Náchod

 

 

 

Trenéři:

Kulič Marek,Novotný Martin

 

Vedoucí mužstva:

Prokopec Roman


Turnaj o Pohár předsedy řídící komise Fačr pro Moravu se koná ve dnech 29.-30.1.2016 ve Sportovní hale Univerzity Palackého Olomouc.


Propozice níže pod nominací…


Odjezd nominovaných hráčů je v 29.1.2016  v 10:30h od hlavní brány Všesportovního stadiónu v Malšovicích(od Orlice). Návrat je plánován 30.1.2016 cca na 17h do Hradce Králové.

 

 Každý hráč si vezme s sebou průkaz zdravotní pojišťovny,vhodnou obuv pro hru v hale,  chrániče, ručník, brankaři celou výstroj.

V případě zranění, či nemoci, volejte ihned tel. č. 724918907, pana Havlíčka, aby mohl být povolán náhradník.

V případě neomluvené neúčasti bude hráč předán Disciplinární komisi VV KFS HK !!!

Nominace slouží zároveň jako omluvenka do školy!!! Za uvolnění hráčů předem děkujeme.

 

 

              Václav Andrejs v. r.                                    Karel Havlíček

předseda VV Královéhradeckého KFS                 trenér mládeže Královéhradeckého KFS

 

 

21. ročník halového turnaje krajských výběrů starších žáků

U-14

 

„POHÁR PŘEDSEDY ŘK FAČR PRO MORAVU“

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE   TURNAJE

 

Sportovní hala Univerzity Palackého  Olomouc

                            

29. 1. 2016 – 30.1. 2016

 

 

 

Pořadatel:            

FAČR – KM FAČR

ŘK FAČR pro Moravu

Olomoucký  KFS

Komise mládeže Olomouckého KFS

 

 

Datum konání: 

 - pátek 29.1. 2016 – sobota 30.1. 2016

- příjezd výprav v pátek  do  13.00 hod.  ke  sportovní hale  UP   v  Olomouci

- výdej obědů 12. 30  – 14.00 hod. -  restaurace  PEVY cca 200 metrů od haly.

- ubytování  po odehrání první části turnaje a večeři v restauraci PEVY 

- 14.30 hod.  porada vedoucích mužstev - zasedací místnost sportovní haly

- 15.15 hod. slavnostní nástup týmů a oficiální zahájení turnaje.

- 15.30 hod. -  první utkání turnaje  dle přiloženého časového harmonogramu.

 

Místo konání:                                                                                               

Sportovní hala  Univerzity Palackého  v Olomouci

 

 

Čestné předsednictvo:

Mgr. Kaláb Stanislav    - předseda  VV OlomouckéhoKFS

Pavel Blaha                 - předseda VV ŘK FAČR pro Moravu  

Mgr. Zdeněk Psotka       - předseda KM FAČR a KM ŘK FAČR pro Moravu

Radek Šindelář              - sekretář ŘK FAČR pro Moravu

 

 

Organizační štáb turnaje:  

 Hl. organizátor: Vitonský Oldřich - PTM  Olomouckého KFS          739 067 134

Členové:           Ing. Konupčík Zdeněk   – předs. KM Ol. KFS       737 153 198

                       Mgr. Ondroušek Josef – místopřed. Ol.KFS         602 335 473

                       Karel Richter – STK + časomíra                       604 644 002

                       Peřina Pavel  – sekretář Ol. KFS    - rozhodčí     602 775 704  

                       Pumprla Pavel– člen KM Ol. KFS - ubytování      602 970 464

                       Míšelnická Marcela  -  VIP + stravování            734 173 374            

                                                                     

 

 

 

 

 

    PROPOZICE TURNAJE

 

                                                        

Účastníci turnaje:                

1.   Olomoucký KFS 

2.  Zlínský KFS

3.  Moravskoslezský KFS

4.  Jihomoravský KFS        

5.  Pardubický KFS               

6.  Královéhradecký KFS                              

7.  KFS Vysočina

 

 

Startují:                                                                                                                                  

- kategorie U-14, hráči narození 1.1.2002 a mladší,  na základě soupisek a ID.  ČÍSEL, na soupisce výpravy může být  maximálně 5 hráčů z jednoho klubu !

 

Složení mužstev:                                                                                                          

- maximální počet hráčů – 15, realizační tým – 3 osoby,  řidič (celkem max 19 osob)

 

Doprava:                                                                                                                                

- hradí si účastníci z vlastních prostředků

 

Ubytování:                                                                                                                              

Výpravy sportovců budou ubytovány na vysokoškolských kolejích – Šmeralova ulice –Kolej generála Svobody.

 

Porada vedoucích:

 ve 14.30  hod. se koná organizační schůzka vedení výprav, organizátorů a rozhodčích,

v 15.15 hod.  slavnostní nástup týmů – zahájení turnaje

v 15.30 hod. začátek prvního utkání.

 

Stravování:                                                                                                                                

Stravování výprav bude probíhat v restauraci PEVY cca 200 metrů od sportovní haly UP

Pátek  29. 1. 2016       12.30 hod.  -  14.00 hod.      oběd 

                                      18.00 hod.  -  20. 00 hod.     večeře

 

Sobota 30. 1. 2016       7.00 hod.   -  8.30 hod        snídaně

Místo obědu každý člen výpravy obdrží stravovací balíček.   

                                           

Zdravotní  služba:

- zajistí KM Ol. KFS.

 

Rozhodčí : 

- deleguje KR Olomouckého KFS.

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 

Předpis:                                                                                                                                          

Hraje se dle pravidel halové sezóny FAČR (viz. Rozpis mistrovských soutěží ŘK FAČR

pro Moravu 2015/2016) a propozic tohoto turnaje.

 

Hrací systém:                                                                                                                              

  - Jedna skupina o 7  účastnících, výběry hrají dle vylosování systémem každý s každým.

 

Hrací doba:                                                                                                                                       

1x 20 minut

 

Míče:                                                                                                                                     

 Futsalový míč, velikost 4

 

O pořadí rozhoduje:                                                                                                                                    

1. počet získaných bodů,                                                                                                                     

2. při shodném počtu bodů rozhoduje výsledek vzájemného utkání, při shodném počtu bodů více družstev minitabulka vzájemných utkání, lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání, větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních

3. brankový rozdíl ze všech utkání                                                                                                 

4. větší počet vstřelených branek ve všech utkáních

5. los  

                                                                                             

Počet hráčů:                                                                                                                                 

 Hraje se systémem 4 + 1, minimální počet hráčů ve hře je 4 včetně brankáře. Je – li vyloučeno více hráčů, uplatní se kritérium odložených trestů, tzn. že trest začne nabíhat v okamžiku návratu předchozího vyloučeného hráče do hry. Celkem smí v turnaji nastoupit maximálně 15 hráčů uvedených na soupisce.

 

Střídání hráčů:                                                                                                                      

Libovolně i v nepřerušené hře v ohraničeném prostoru střídaček, první vždy opustí plochu střídaný hráč, než vstoupí na hrací plochu střídající hráč. Střídání mimo vyznačený prostor střídaček potrestá rozhodčí napomenutím příslušného hráče žlutou kartou. Výjimku tvoří zranění hráče.

 

 

Výstroj hráčů:                                                                                                                           

 Každý hráč musí mít dres, trenky, stulpny, chrániče holení a sálovou obuv se světlou podrážkou, obuv s tmavou podrážkou je nepřípustná! Dres brankářů musí být odlišný

od dresů hráčů i rozhodčího.

Každé družstvo musí mít k dispozici dvě barevně odlišné sady dresů.

 

Pravidlo 3 sekund a 3 m:                                                                                                       

   Zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se:

- vhazování míče /při porušení vhazuje soupeř/

- provedení volných kopů /při porušení provádí kop soupeř/, soupeř 3 metry od míče

- rozehrání míče brankářem /při nedodržení zahrává soupeř rohový kop/

- odrazí – li se míč od stropu haly, navazuje soupeř hru z uvedeného prostoru

  vhazováním

- všechny volné kopy jsou přímé

 

Hra brankáře:

Brankář míč do hry vykopává nebo vhazuje a to pouze na vlastní polovinu hřiště, hráči jsou povinni míč od brankáře převzít, nebo se jej aspoň dotknout (může i soupeř),  na vlastní polovině hřiště - při porušení se nařizuje volný kop z poloviny hřiště ve prospěch soupeře,

 a to platí vždy, jakmile předtím brankář chytil míč rukama! Brankář smí hrát rukama v malém, vyznačeném brankovišti /6 m zóna/. Každé zahrání brankáře rukama mimo malé brankoviště se trestá nařízením pokutového kopu. Osobní trest se neuděluje.

Malá domů se posuzuje jako ve fotbale na velkém hřišti – tzn., že je možno přihrát brankáři

k noze – rukama může brankař hrát, jedná-li se o přihrávku tělem, hlavou, nebo stehnem. Ve všech ostatních případech, vezme-li míč do ruky, nařídí rozhodčí pokutový kop ze vzdálenosti 7 metrů. Pokutový kop nařídí rozhodčí také v případě, že v prostoru velkého brankoviště /zóna 9 m/ dojde k přestupku bránícího hráče proti pravidlům, za který se v poli při hře

na velkém hřišti nařídí přímý volný kop.

 

Tresty:

Napomenutí žlutou kartou se trestá vyloučením na 2 minuty, napomenutý hráč se může vrátit do hry až po uplynutí celého trestu, a to i v případě, že jeho družstvo obdrží branku, červená karta znamená vyloučení na 5 minut, družstvo musí odehrát celou dobu trestu v oslabení, a to i v případě, že obdrží branku, hráč se již v daném utkání do hry vrátit nesmí. V případě hrubého porušení pravidel a vystupování na hrací ploše, může turnajová komise, dle povahy přestupku, hráče vyloučit do konce turnaje /týká se i členů realizačních týmů/. V tomto případě následuje projednání přestupku v disciplinární komisi řídícího orgánu /FAČR, eventuálně KFS/.

 

           

                   

             ROZLOSOVÁNÍ

Časy jsou orientační, jednotlivá utkání na sebe bezprostředně navazují !

 

Pátek 29.1. 2016

 

15.30 hodin                Olomoucký KFS – Pardubický KFS

                       

15.55 hodin                Moravskoslezský KFS -  Zlínský KFS  

                                   

16.20 hodin                KFS Vysočina –  Královehradecký KFS                     

 

16.45 hodin                Pardubický KFS – Jihomoravský KFS

 

17.10 hodin                Olomoucký KFS – Zlínský KFS

 

17.35 hodin                Moravskoslezský KFS – KFS Vysočina

 

18.00 hodin                Královehradecký KFS – Jihomoravský KFS

 

18.25 hodin                KFS Vysočina – Olomoucký KFS 

                        

Sobota 30.1. 2016

 

  8.30 hodin                Královehradecký KFS – Zlínský KFS

 

  8.55 hodin                Pardubický KFS – Moravskoslezský KFS

 

  9.20 hodin                Jihomoravský KFS – Olomoucký KFS

 

  9.45 hodin                KFS Vysočina – Zlínský KFS

 

10.10 hodin                Královehradecký KFS – Pardubický KFS

 

10.35 hodin                Olomoucký KFS – Moravskoslezský KFS

 

11.00 hodin                Jihomoravský KFS – KFS Vysočina

 

11.25 hodin                Pardubický KFS – Zlínský KFS

 

11.50 hodin                Moravskoslezský KFS – Královéhradecký KFS

 

12.15 hodin                Jihomoravský KFS – Zlínský KFS

 

12.40 hodin                Pardubický  KFS  – KFS  Vysočina

 

13.05 hodin                Královéhradecký KFS - Olomoucký KFS

 

13.30 hodin                Jihomoravský KFS – Moravskoslezský KFS

 

14.00  hod. vyhlášení výsledků turnaje:

 


Vytvořeno: 14.1.2016
Havlíček Karel


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace