Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Směrnice pro udělení Krajského střediska mládeže Královéhradeckého KFS.


Datum akce: 30.11.-0001

                  S M Ě R N I C E  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

                                                 KE KRAJSKÝM STŘEDISKŮM MLÁDEŽE

Tato směrnice upravuje přidělování statutu Krajských středisek mládeže Královéhradeckého Krajského fotbalového svazu a platí pouze pro kluby (spolky) s územní příslušností a se sídlem v Královéhradeckém kraji.

 

Článek I.
STATUT KRAJSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE

 

1. Statut Krajského střediska mládeže (dále jen KSM) je vždy klubu rozhodnutím  Výkonného výboru Krajského fotbalového svazu (dále jen VV KFS) na návrh trenéra mládeže KFS a Komise mládeže KFS  přidělen pro daný soutěžní ročník a v rámci statutu obdrží klub finanční příspěvek podle rozhodnutí VV KFS na činnost KSM.

2. Minimální finanční příspěvek pro KSM činí 20 000 Kč.

Článek II.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY STATUTU KRAJSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE

                                                                 

1. Statut KSM může získat pouze subjekt, který je zapsaným spolkem v rejstříku vedeným příslušným Krajským soudem (dříve občanské sdružení), případně jinou neziskovou právnickou osobou (dále jen klub), a který je členem Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR).
2. Základními podmínkami při splnění bodu 1 Článku II této Směrnice pro získání statutu KSM jsou:
a) ucelená struktura systému výchovy mládeže v klubu, která je dána účastí všech kategorií (starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka) v krajských soutěžích mládeže s výjimkou kategorie mladší přípravky, kde je možný start v soutěži příslušného OFS. Samostatný oddíl,který má ucelenou strukturu mládežnických soutěží má přednost před kluby ve statutu „společného startu“.
b) klub nezískává podporu v rámci statutu Sportovního střediska mládeže(SpSM) nebo Sportovního centra mládeže(SCM) podporovaného FAČR.
3. Klub, který startuje se svým týmem žáků nebo dorostu v republikové soutěži a v ostatních kategoriích plní ustanovení Článku II, bodu 2, písmena a), b), je vždy do systému KSM zařazen přednostně. 
4. Klub s účastí týmu dorostu ve Východočeském oblastním přeboru U-19 získává bonifikaci 30 bodů.

 

Článek III.
DALŠÍ PODMÍNKY STATUTU KRAJSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE

 

1. Trenéři KSM
- vedoucí trenér KSM licence A UEFA (30 bodů), licence B UEFA (20 bodů)
- další trenér týmu mládeže KSM licence A UEFA (20 bodů), licence B UEFA (10 bodů) až do celkového počtu šesti trenérů včetně vedoucího trenéra KSM


2. Hrací plochy (včetně uzavřených nájemních vztahů)
- hlavní travnatá hrací plocha s aktivním využíváním včetně tréninkového procesu (50 bodů)
- náhradní travnatá hrací plocha s aktivním využíváním včetně tréninkového procesu (30 bodů)
- hrací plocha s umělým povrchem se soutěžními rozměry s aktivním využíváním včetně tréninkového procesu (30 bodů)
- hrací plocha s umělým povrchem bez soutěžních rozměrů s aktivním využíváním pro tréninkový proces (20 bodů)
- hrací plocha s umělým povrchem o rozměrem 40x20 metrů s aktivním využíváním pro tréninkový proces (10 bodů)

3. Tréninkový proces
- intenzita tréninkového procesu 3x v týdnu pro každou věkovou kategorii mimo U-9 (100 bodů, - 20 bodů za neodpovídající tréninkový proces v každé kategorii)

4. Počet hráčů
- počet hráčů pro každou věkovou kategorii 16 včetně hostování , z nichž minimálně 10 hráčů startuje v klubu mimo institut střídavého startu a mimo společného startu klubu s jiným klubem v soutěžích mládeže

5. Žádost se podává vždy do 30.8.příslušného kalendářního roku na předepsaném   formuláři na adresu sekretariátu Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

Vyúčtování příspěvku na KSM je vždy do 30.10.příslušného kalendářního roku.

 
6. Na statut KSM nevzniká klubu právní nárok.

Tato směrnice byla schválena VV Královéhradeckého KFS  30.3.2015  a je určena pro kluby s územní příslušností v Královéhradeckém kraji.

 

___________________                        ______________________

Ing. Martin Zbořil                                                       Karel Havlíček
předseda KM KFS                                        trenér mládeže KFS

___________________                        ______________________

Mgr. Vladimír Blažej                                          Václav Andrejs
místopředseda VV KFS                                   předseda VV KFS

 

 

 

 

 

 

Formulář k udělení Krajského střediska mládeže

Královéhradeckého KFS

 

 

Název klubu:

 

Adresa klubu:

 

ID klubu:

 

 

 

Struktura soutěží klubu:

(U každé kategorie uvést úroveň soutěže,licenci trenéra,počet hráčů,počet tréninkových jednotek týdně)

 

 

 

Soutěž staršího dorostu-

 

 

Soutěž mladšího dorostu-

 

 

Soutěž starších žáků-

 

 

Soutěž mladších žáků-

 

 

Soutěž starších přípravek-

 

 

 

Hrací a tréninkové plochy:

 

 

 

 

 

 

Podpis+razítko

 

 


Vytvořeno: 20.7.2015
Havlíček Karel


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace