Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Nominace hráčů kategorie U-14 na turnaj o Pohár předsedy ŘK FAČR pro Moravu.


Datum akce: 30.11.-0001

 

Královéhradecký krajský fotbalový svaz

Habrmanova 192, PS 22, 501 01 Hradec Králové

tel: 724918907 

e-mail: havlicek.charlie@seznam.cz

 

Nominace na utkání Pohár předsedy ŘK Moravy hráčů kategorie U 14 /2001/

 

Holub Marek            FCHK

Podsadlo Štěpán       FCHK

Kejř Marek               FCHK

Koval  Petr                FCHK

Balog Dominik          FCHK

Bleha Jaroslav          Sokol Třebeš

Velich Oliver             Fotbalový klub mládeže Javorka o.s.

Procházka Václav    Fotbalový klub mládeže Javorka o.s.

Firbacher Filip          RMSK NB

Tuček Jáchym           RMSK NB

Kubrt Dan                 FK Náchod

Donát Denis               FK Náchod

Šesler  Adam              FK Náchod

Nývlt  Jaroslav           FK Náchod

 

 

 

Trenéři:

Krejčík Karel, Firbacher Martin

 

Vedoucí mužstva:

Prokopec Roman

 

Turnaj o Pohár předsedy řídící komise Fačr pro Moravu se koná ve dnech 23.-24.1.2015 ve Sportovní hale ZŠ Komenského v Bílovci.Propozice níže pod nominací…

Odjezd nominovaných hráčů je v 23.1.2015 v 10h od hlavní brány Všesportovního stadiónu v Malšovicích(od Orlice).

 

 Každý hráč si vezme s sebou  BÍLÝ !!! registrační průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny,vhodnou obuv pro hru v hale,  chrániče, ručník, brankaři celou výstroj.

V případě zranění, či nemoci, volejte ihned tel. č. 724918907, pana Havlíčka, aby mohl být povolán náhradník.

V případě neomluvené neúčasti bude hráč předán Disciplinární komisi VV KFS HK !!!

Nominace slouží zároveň jako omluvenka do školy!!! Za uvolnění hráčů předem děkujeme.

 

 

              Václav Andrejs v. r.                                                   Karel Havlíček

předseda VV Královéhradeckého KFS              trenér mládeže Královéhradeckého KFS

 

 

 

 

 

PROPOZICE TURNAJE

20. ročník halového turnaje krajských výběrů starších žáků U-14

„POHÁR PŘEDSEDY ŘK FAČR PRO MORAVU“

 

Sportovní hala ZŠ Komenského, Bílovec

23.1. 2015 – 24.1. 2015

Pořadatel: FAČR – KM FAČR

ŘK FAČR pro Moravu

MS KFS

ŠSK Bílovec

Datum konání:

- pátek 23.1. 2015 – sobota 24.1. 2015

- příjezd výprav v pátek do 13.30 hod. ke sportovní hale ZŠ Komenského,

Bílovec

- výdej obědů 13. 30 hod. – 14.30 hod. jídelna ZŠ Komenského

- ubytování 14.30 – 15.00 hod. - internát Gymnázia Mikuláše Koperníka

- 15.15 hod. porada vedoucích mužstev - zasedací místnost sportovní haly

- 16.00 hod. - první utkání turnaje

Místo konání:

Sportovní hala ZŠ Komenského 701/3, 743 01 Bílovec

Čestné předsednictvo:

Bc. Martin Bednář - předseda VV MS KFS

Karel Kula - člen VV ŘK FAČR pro Moravu

Mgr. Zdeněk Psotka - předseda KM FAČR a KM ŘK FAČR pro Moravu

Radek Šindelář - sekretář ŘK FAČR pro Moravu

Organizační štáb turnaje:

předseda: Mgr.Radim Zajíc - PTM MS KFS 739 067 134

členové: Jaroslav Pindor – předseda KM MS KFS 723 956 835

Oldřich Jakubek – člen KM FAČR a KM MS KFS 702 060 727

Ing. Albert Kotala – člen KM a HK MS KFS 606 127 384

PaedDr. Peter Šloff – ŠSK Bílovec 775 650 055

Ing. Petr Gelnar – ŠSK Bílovec 604 794 737

PROPOZICE TURNAJE

Účastníci turnaje:

1. Moravskoslezský KFS

2. Zlínský KFS

3. Olomoucký KFS

4. Jihomoravský KFS

5. KFS Vysočina

6. Královéhradecký KFS

7. Pardubický KFS

Startují:

- kategorie U-14, hráči narození 1.1.2001 a mladší, na základě soupisek a platných bílých registračních průkazů, na soupisce výpravy může být maximálně 5 hráčů z jednoho klubu !

Složení mužstev:

- maximální počet hráčů – 16, realizační tým – 4 osoby, řidič (celkem 21 osob)

Doprava:

- hradí si účastníci z vlastních prostředků

Ubytování:

Výpravy sportovců budou ubytovány na internátě Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Po příjezdu ke sportovní hale ZŠ Komenského, odejdou výpravy v čase 13.30 – 14.30 hod.

na oběd, případně se po obědě ubytují, v 15.15 hod. se koná organizační schůzka vedení výprav, organizátorů a rozhodčích, v 16.00 hod. začíná první utkání.

Stravování:

Stravování výprav bude probíhat v jídelně ZŠ Komenského

Pátek 17.1. 2014 13.30 hod. - 14.30 hod. oběd

19.00 hod. - 20. 00 hod. večeře

Sobota 18.1. 2014 7.00 hod. - 8.00 hod snídaně

Místo oběda výpravy dostanou balíček na cestu.

Zdravotní služba:

- zajistí MS KFS a ŠSK Bílovec

Rozhodčí :

- deleguje KR MS KFS

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Předpis: Hraje se dle pravidel halové sezóny FAČR (viz. Rozpis mistrovských soutěží ŘK FAČR

pro Moravu 2014/2015, str. 155) a propozic tohoto turnaje.

Hrací systém: - 1 skupina o 7 účastnících, výběry hrají dle vylosování systémem každý s každým.

Hrací doba: 1x 20 minut

Míče: futsalový míč, velikost 4

O pořadí rozhoduje:

1. počet získaných bodů

2. při shodném počtu bodů rozhoduje výsledek vzájemného utkání, při shodném počtu bodů více mužstev minitabulka vzájemných utkání, lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání, větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních

3. brankový rozdíl ze všech utkání

4. větší počet vstřelených branek ve všech utkáních

5. los

Počet hráčů: Hraje se systémem 4 + 1, minimální počet hráčů ve hře je 4, včetně brankáře. Je – li vyloučeno více hráčů, uplatní se kritérium odložených trestů, tzn. že trest začne nabíhat v okamžiku návratu předchozího vyloučeného hráče do hry. Celkem smí v turnaji nastoupit maximálně 16 hráčů uvedených na soupisce.

Střídání hráčů: Libovolně i v nepřerušené hře v ohraničeném prostoru střídaček, první vždy opustí plochu střídaný hráč, než vstoupí na hrací plochu střídající hráč. Střídání mimo vyznačený prostor střídaček potrestá rozhodčí napomenutím příslušného hráče žlutou kartou. Výjimku tvoří zranění hráče.

Výstroj hráčů: Každý hráč musí mít dres, trenky, stulpny, chrániče holení a sálovou obuv se světlou podrážkou, obuv s tmavou podrážkou je nepřípustná! Dres brankářů musí být odlišný

od dresů hráčů i rozhodčího. Každé mužstvo musí mít k dispozici dvě barevně odlišné sady dresů.

Pravidlo 3 sekund a 3 m: Zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se:

- vhazování míče /při porušení vhazuje soupeř/

- provedení volných kopů /při porušení provádí kop soupeř/, soupeř 3 metry od míče

- rozehrání míče brankářem /při nedodržení zahrává soupeř rohový kop/

- odrazí – li se míč od stropu haly, navazuje soupeř hru z uvedeného prostoru

vhazováním

- všechny volné kopy jsou přímé

Hra brankáře:

Brankář míč do hry vykopává nebo vhazuje a to pouze na vlastní polovinu hřiště, hráči jsou povinni míč od brankáře převzít, nebo se jej aspoň dotknout (může i soupeř), na vlastní polovině hřiště - při porušení se nařizuje volný kop z poloviny hřiště ve prospěch soupeře,

a to platí vždy, jakmile předtím brankář chytil míč rukama! Brankář smí hrát rukama v malém, vyznačeném brankovišti /6 m zóna/. Každé zahrání brankáře rukama mimo malé brankoviště se trestá nařízením pokutového kopu. Osobní trest se neuděluje.

Malá domů se posuzuje jako ve fotbale na velkém hřišti – tzn., že je možno přihrát brankáři

k noze – rukama může brankař hrát, jedná-li se o přihrávku tělem, hlavou, nebo stehnem. Ve všech ostatních případech, vezme-li míč do ruky, nařídí rozhodčí pokutový kop ze vzdálenosti 7 metrů. Pokutový kop nařídí rozhodčí také v případě, že v prostoru velkého brankoviště /zóna 9 m/ dojde k přestupku bránícího hráče proti pravidlům, za který se v poli při hře

na velkém hřišti nařídí přímý volný kop.

Tresty:

Napomenutí žlutou kartou se trestá vyloučením na 2 minuty, napomenutý hráč se může vrátit do hry až po uplynutí celého trestu, a to i v případě, že jeho družstvo obdrží branku, červená karta znamená vyloučení na 5 minut, družstvo musí odehrát celou dobu trestu v oslabení, a to i v případě, že obdrží branku, hráč se již v daném utkání do hry vrátit nesmí. V případě hrubého porušení pravidel a vystupování na hrací ploše, může turnajová komise, dle povahy přestupku, hráče vyloučit do konce turnaje /týká se i členů realizačních týmů/. V tomto případě následuje projednání přestupku v disciplinární komisi řídícího orgánu /FAČR, eventuálně KFS/.

ROZLOSOVÁNÍ

Časy jsou orientační, jednotlivá utkání na sebe bezprostředně navazují !

Pátek 23.1. 2015

16.00 hodin Moravskoslezský KFS - Zlínský KFS

16.25 hodin Olomoucký KFS - Jihomoravský KFS

16.50 hodin KFS Vysočina – Královéhradecký KFS

17.15 hodin Pardubický KFS – Moravskoslezský KFS

17.40 hodin Jihomoravský KFS – KFS Vysočina

18.05 hodin Královéhradecký KFS – Pardubický KFS

18.30 hodin KFS Vysočina – Zlínský KFS

18.55 hodin Olomoucký KFS – Pardubický KFS

Sobota 24.1. 2015

8.30 hodin Královéhradecký KFS – Jihomoravský KFS

8.55 hodin Zlínský KFS – Olomoucký KFS

9.20 hodin Pardubický KFS – KFS Vysočina

9.45 hodin Zlínský KFS – Královéhradecký KFS

10.10 hodin Moravskoslezský KFS – Olomoucký KFS

10.35 hodin Jihomoravský KFS – Zlínský KFS

11.00 hodin KFS Vysočina – Moravskoslezský KFS

11.25 hodin Pardubický KFS – Jihomoravský KFS

11.50 hodin Moravskoslezský KFS – Královéhradecký KFS

12.15 hodin Olomoucký KFS – KFS Vysočina

12.40 hodin Jihomoravský KFS – Moravskoslezský KFS

13.05 hodin Královéhradecký KFS - Olomoucký KFS

13.30 hodin Zlínský KFS – Pardubický KFS

14.00 hod. vyhlášení výsledků turnaje:

Nejlepší hráč turnaje

Nejlepší brankář turnaje

Nejlepší střelec turnaje

 

 


Vytvořeno: 10.1.2015
Havlíček Karel


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace